THE EQUIPMENT OF THE MOMENT
- FOR EVERYBODY TO ENJOY

BISON IN ACTION

Vi är stolta över att, i 40 års tid, ha levererat musikutrustning till stora aktörer i musikbranschen. Våra kunders passion och kreativitet är den drivkraft som fortsätter att inspirera oss att utveckla och förbättra våra musiktillbehör för att möta de ständigt föränderliga behoven i musikvärlden. Här nedan kan du se några av våra produkter in action - i den miljö där de hör hemma.

Ulf Wadenbrandt
Vänersborg

Högskolan för
Scen och Musik

GÖTEBORG

Bohuslav Martinu
Philhamonic Orchestra

Zlin Czech

Sigtuna kulturskola
Sigtuna

Bollmoradalens Kyrka
Tyresö

Lund Choral Festival
Lund

Kungliga Operan
Stockholm