THE EQUIPMENT OF THE MOMENT
- FOR EVERYBODY TO ENJOY

Ulf Wadenbrandt
Vänersborg

Högskolan för Scen
och Musik Göteborg
Foto: Johan Wingborg

Bohuslav Martinu
Philhamonic Orchestra
Zlin Czech

Sigtuna kulturskola
Sigtuna

Bollmoradalens Kyrka
Tyresö

Lund Choral Festival
Lund

Kungliga Operan
Stockholm