Sceninredningar

för optimala musikupplevelser

BISON Produkter AB, ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar sceninredningar för en optimal musikupplevelse.

Vi är ett stabilt, flexibelt och innovativt familjeföretag med fyrtio års erfarenhet i branschen. Våra kunder är bl.a. konserthus, operahus, kyrkor, musikskolor i mer än 30 länder.

Utveckling och tillverkning av våra produkter sker i Sverige.

BISON

Standard

BISON Produkter har med sina produkter satt standarden i branschen.

Vi agerar initiativtagare till utvecklingen av musikinredningar och det är därför som vi har skapat och bibehåller förmågan att sätta standarden i vår bransch.

BISON

Musikupplevelse

Våra produkter ingår som en viktig del i den musikupplevelse som levereras från scenen.

För att säkerställa att vi fortsatt sätter standarden i vår bransch är det viktigt att vara lyhörda för våra kunders behov, uttalade och outtalade, såväl som hos produkternas brukare; musiker och scenarbetare.

BISON

Hållbarhetsarbete

BISONs arbete med hållbarhet genomsyrar produkterna och verksamheten; i utveckling, produktion, leverans och hos kund - både före, under och efter föreställningen, samt över tid. För att få en lång livslängd på våra produkter använder vi oss av slitstarkt och kvalitativt material. Vi erbjuder också reparation av våra produkter för att öka livslängden lite ytterligare. Genom att välja material från Sverige minskar vi också på utsläppet som sker vid transport från våra leverantörer.

Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra vår verksamhet och våra produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

BISON

PRODUKTION

Vi är stolta över att många av våra produkter tillverkas i vår lokal i Årjäng. Detta ger oss möjligheten att specialanpassa våra produkter efter din verksamhets förutsättningar och önskemål. Vissa av våra produkter tillverkas också på plats hos våra noggrant utvalda underleverantörer i Sverige. Att bedriva produktion i Sverige, med kvalitativa och hållbara material är viktigt för oss.