Sceninredningar för 
optimala musikupplevelser
BISON Produkter AB, ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar sceninredningar för en optimal musikupplevelse.

Vi är ett stabilt, flexibelt och innovativt familjeföretag med fyrtio års erfarenhet i branschen. Våra kunder är bl.a. konserthus, operahus, kyrkor, musikskolor i mer än 30 länder.

Utveckling och tillverkning av våra produkter sker i Sverige.
Bison 
Standard
BISON Produkter har med sina produkter satt standarden i branschen.

Vi agerar initiativtagare till utvecklingen av musikinredningar och det är därför som vi har skapat och bibehåller förmågan att sätta standarden i vår bransch.
Bison 
Musikupplevelse
Våra produkter ingår som en viktig del i den musikupplevelse som levereras från scenen.

För att säkerställa att vi fortsatt sätter standarden i vår bransch är det viktigt att vara lyhörda för våra kunders behov, uttalade och outtalade, såväl som hos produkternas brukare; musiker och scenarbetare.
Bison 
Hållbarhetsarbete
BISONs arbete med hållbarhet genomsyrar produkterna och verksamheten; i utveckling, produktion och leverans, hos kund både före under och efter föreställning samt över tid.

Vi arbetar därför kontinuerligt med att ständigt förbättra verksamhet och produkter utifrån ett hållbarsperspektiv.